feldşer

feldşer
<alm.> Orta tibb təhsili olan həkim köməkçisi. Növbətçi feldşer. Baytarlıq feldşeri. – <Gülqönçə:> Axı mən o feldşerdən pis deyiləm. H. Seyidbəyli.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ciddi — sif. və zərf 1. Öz hərəkətlərində, fikirlərində, həyata münasibətində müsbətliyi, möhkəmliyi, sabitliyi ilə fərqlənən, dərin düşünən; ağırbaşlı, təmkinli. Ciddi adam. Ciddi oğlan. – Tanıyanlar bilir, yeddi yaşında; Ciddi bir qız idin, əqli… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çadır — is. Su buraxmayan parçadan düzəldilən müvəqqəti yaşama, daldalanma yeri. Çadır qurmaq. Brezent çadır. – Feldşer çadıra gələndə yaralı yenə də dişlərini qıcıldadır, ufuldayırdı. M. Hüs.. Midhəd çadırdan çıxdıqdan sonra komandir dərin fikrə… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • küllənmək — məch. 1. Üstünə kül tökülmək, külə batmaq, küllə dolmaq. Xörək küllənmişdi. 2. qayıd. Külə dönmək, kül olmaq. Ocaqda kömür külləndi. – Kabab ocağının közü küllənməyə başladı. Ə. Vəl.. Hamı dağılışdı. Ocaq səngiyib külləndi. B. Bayramov. 3. məc.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lağ-lağ — sif. və zərf 1. Boş, mənasız. Lağ lağ danışmaq – boş boş danışmaq. Getdi, mənə nə, fəhləliyin badə, əkinçi; Lağlağ danışıb başlama fəryadə, əkinçi! M. Ə. S.. 2. Bax lağlağı 1. <Feldşer> çox uzunçu, lağlağ, həm də qaba bir adamdı. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qaba — sif. 1. Kobud, sərt, cod. Qaba yun. Qaba parça. Qaba mahud. Qaba yem. 2. Qeyri mədəni, ədəbsiz, nəzakətsiz, kobud; tərbiyəyə zidd. Qaba söz. Qaba zarafat. Qaba hərəkət. Qaba rəftar. Qaba z. danışmaq. – <Feldşer> çox uzunçu, lağlağı, həm də… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qızılı — sif. Qızıl rəngində olan, parlaq sarıya çalan. Qızılı şal. – Qızılı saçlarından yağan yağış süzülür. M. R.. Payızda o da anasına qoşulub pambıq yığırdı. Bu zaman pambıq kolları qızılı bir rəng alır. İ. Ə.. Bu feldşer . . saçı və kirpiyi alov kimi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sarıyağız — sif. Üzünün rəngi və saçları sarıya çalan; sarıbəniz, sarışın. Feldşer yanındakı sarıyağız kök oğlana göz vurdu. M. Hüs.. Sarıyağız, ucaboy, şıq geyimli bir kişi gözucu salam verib, <Vahid ilə Rübabənin> yanından ötdü. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sarıyanız — sif. Üzünün rəngi və saçları sarıya çalan; sarıbəniz, sarışın. Feldşer yanındakı sarıyağız kök oğlana göz vurdu. M. Hüs.. Sarıyağız, ucaboy, şıq geyimli bir kişi gözucu salam verib, <Vahid ilə Rübabənin> yanından ötdü. M. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • uzunçu — bax uzundanışan. Uzunçunun biridir. – Bu usta əvvəlkindən də uzunçu idi. «Koroğlu». <Feldşer> çox uzunçu, lağ lağ, həm də qaba bir adamdı. M. Hüs.. <Nəsirov:> Canım, sən nə uzunçu adamsanmış? Yaxşı, yaxşı, get işinə. S. Rəh …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”